Phần mềm quản lý bệnh viện


Phần mềm quản lý bệnh viện (CPAY - BV) là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý khám chữa bệnh, giúp quản lý đầy đủ từ thông tin bệnh nhân, quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân cũng như là quá trình cấp phát thuốc và thu chi trong quá trình khám chữa bệnh
 1. GIỚI THIỆU

Description: http://admin.cpay.com.vn/Uploads/images/CD4_NS.png

- Phần mềm quản lý bệnh viện (CPAY - BV) là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý khám chữa bệnh, giúp quản lý đầy đủ từ thông tin bệnh nhân, quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân cũng như là quá trình cấp phát thuốc và thu chi trong quá trình khám chữa bệnh. Phần mềm áp dụng được cho tất cả các bệnh viện đa khoa từ tuyến huyện trở lên.

- Phần mềm quản lý bệnh viện (CPAY - BV) là giải pháp tổng thể về quản lý bệnh viện, quản lý y tế, cho phép quản lý khám chữa bệnh và tổng hợp báo cáo 1 cách nhanh chóng và thuận lợi.

Phần mềm quản lý bệnh viện tạo sự chuyên nghiệp trong quản lý bệnh viện và tiết kiệm thời gian chờ của bệnh nhân và chi phí trong quá trình hoạt động. Phần mềm Hỗ trợ công tác quản lý của Ban giám đốc thông qua hệ thống báo cáo.

 

2. CHỨC NĂNG

 

 -  Sản phẩm CPAY - BV không chỉ đơn thuần cung cấp ứng dụng CNTT cho Trung tâm mà quan trọng hơn là việc hình thành và đưa ra một cách thức quản lý mới, khoa học cho Trung tâm.

 - Giảm việc thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp, tiết kiệm chi phí văn phòng và các chi phí phát sinh không cần thiết.

 - Tăng hiệu quả về mặt quản lý đối với Ban Giám đốc khi điều hành Trung tâm. Việc điều hành tốn ít thời gian hơn sẽ giúp Ban Giám đốc tập trung vào các công việc quan trọng nhằm mang lại lợi ích cho bệnh nhân và cả Trung tâm

 - Tạo được sự tin cậy cho bệnh nhân khi điều trị tại Trung tâm hiện đại thông qua việc lưu trữ tất cả các thông tin lịch sử khám bệnh của họ khi đã đến điều trị tại Trung tâm.

  Hệ thống thông tin hoạt động xuyên suốt trong toàn trung tâm, việc quản trị cơ sở dữ liệu tập trung tạo tính chất nhất quán, đồng bộ cơ sở dữ liệu, giúp thông tin trao đổi giữa các khoa, phòng được truyền tải nhanh chóng, chính xác.

 - Hệ thống báo cáo tổng hợp dữ liệu được truy xuất nhanh, cung cấp tất cả thông tin liên quan toàn b ệnh viện theo yêu cầu cảu Ban Gáim đốc, từ đó có thể đưa ra các quyết định, chính sách phù hợp dựa trên các bmáy xét nghiệm CĐHA cho phép dễ dàng, nhanh chống, chính xác;  lấy, lưu trữ các xét áo cáo, thống kê này.

 - Việc kết nối tự động với các nghiệm CDHA trên máy chủ tránh được nhầm lẫn, sai sót. Lưu trữ vĩnh viễn và chia sẽ kết quả dễ dàng trên mạng Lan