Giảm lực lượng thanh tra của Bộ GD-ĐT trong kỳ thi ĐH


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, kỳ thi đại học 2011, Bộ sẽ không cử thanh tra của Bộ đảm nhiệm vị trí thanh tra ủy quyền và thanh tra cắm chốt. Nhiệm vụ này sẽ giao lại cho thanh tra của các trường đại học.

Theo Thứ trưởng Ga, thanh tra Bộ sẽ tập trung tổ chức thành các đoàn lưu động, đi thanh kiểm tra nhiều điểm, không cố định. Các thanh tra lưu động này đã được Bộ tập huấn rất kỹ càng và có thể chủ động xử lý các sự cố mà không cần gọi về ban chỉ đạo thi.

Lý giải về sự thay đổi này, ông Ga cho biết: “Các năm trước, lực lượng thanh tra cắm chốt và ủy quyền nhiều nhưng làm việc chưa hiệu quả. Khi gặp các sự cố, họ không tự xử lý được mà phải gọi về xin ý kiến Ban chỉ đạo thi. Vì thế, năm nay Bộ quyết định thay đổi. Số lượng thanh tra của Bộ vì thế sẽ giảm, nhưng chất lượng sẽ tăng lên”.

Theo Quy chế tuyển sinh, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có trường, thành lập các đoàn (hoặc cử cán bộ), phối hợp với Thanh tra Bộ GD-ĐT tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy chế tuyển sinh ở các trường trực thuộc.

Các trường có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra, giám sát các khâu công tác tuyển sinh tại trường mình theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Được biết, tuyển sinh 2010, trong hai đợt thi đại học có 256 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật; trong đó 34 thí sinh bị khiển trách, 22 thí sinh bị cảnh cáo và 200 thí sinh bị đình chỉ thi. Kết thúc đợt thi cao đẳng, có 55 thí sinh vi phạm kỷ luật bị xử lý. Như vậy, tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật trong cả ba đợt thi là 311 thí sinh và 10 cán bộ coi thi.