Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ chuyên


Sở GD-ĐT Hà Nội vừa quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT hệ chuyên. Theo đó, Trường Hà Nội-Amsterdam tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về điểm chuẩn vào các lớp chuyên

1. Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

- Hệ chuyên:

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng

Trung

Điểm môn chuyên

6,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

40,25

29,50

37,25

44,75

38,75

41,00

 

Lớp chuyên

Tiếng

Pháp

Tin

Toán

Hoá

Sinh

Điểm môn chuyên

6,0

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

37,00

36,00

43,50

40,50

42,25

38,50

- Hệ không chuyên:

Lớp

Anh 2

Toán 2

Lí 2

Hoá 2

Điểm chuẩn

43,00

37,50

40,00

40,00

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

- Hệ chuyên:

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Điểm môn chuyên

6,0

5,0

6,0

6,0

4,0*

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

36,50

28,00

30,50

38,50

31,50

 

Lớp chuyên

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hoá

Sinh

Điểm môn chuyên

4,0

6,0

4,5

6,0

6,0

4,0

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

31,50

34,00

31,00

36,75

38,50

26,75

- Hệ không chuyên:

Lớp

Anh 2

Toán 2

Lí 2

Hoá 2

Điểm chuẩn

37,00

33,00

31,75

35,00

3. Trường THPT ChuVăn An

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Điểm môn chuyên

6,0

6,0

6,0

6,0

4,5

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

39,00

36,25

35,75

41,50

29,00

 

Lớp chuyên

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm môn chuyên

5,5

4,5

6,0

6,0

4,5

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

32,50

32,00

33,00

37,00

30,00


4. Trường THPT Sơn Tây

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Điểm môn chuyên

5,0

6,0

4,5

4,5

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

32,50

28,00

28,00

30,50

 

Lớp chuyên

Toán

Tin

Hoá

Sinh

Điểm môn chuyên

4,5

3,0*

4,5

5,0

3,0*

Điểm môn Ngoại ngữ điều kiện

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Điểm chuẩn

31,75

30,00

29,75

31,50

24,00

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tiếng Nga đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh của trường không trúng tuyển, có điểm môn Tiếng Anh chuyên từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 31,50 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tiếng Nga, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 16/7/2011 đến 17h00 ngày 18/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với trường THPT Sơn Tây thì tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán của trường không trúng tuyển, có điểm môn Toán chuyên từ 3,5 trở lên và có điểm xét tuyển từ 30,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Tin, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 16/7/2011 đến 17h00 ngày 18/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Sinh đối với những học sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa của trường không trúng tuyển, có điểm môn Hóa chuyên từ 4,0 trở lên và có điểm xét tuyển từ 24,00 trở lên, nếu có nguyện vọng vào học lớp chuyên Sinh, nộp đơn dự tuyển (theo mẫu) tại trường từ 8h00 ngày 16/7/2011 đến 17h00 ngày 18/7/2011, nhà trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Nguyễn Hùng (Dantri.com.vn)